Viet Xanh MHE là nhà cung cấp thiết bị nâng hàng đầu như thang nâng người, thang nâng hàng, bàn nâng thủy lực, xe nâng bàn, xe nâng tay, xe nâng điện, xe nâng thủy lực.