Messenger
ZALO
098.232.4040

Category Archives: BỘ NGUỒN THỦY LỰC

Bộ nguồn thủy lực AC 220V – 1.5kw

Bộ nguồn thủy lực AC 220V – 1.5kw

 Bộ nguồn thủy lực AC 220V – 1.5kw Model: NTL-220V Nguồn : 220V ,380V Động cơ: 0.75 kw Bơm : 1,5cc/v Van điện 220V:  Oleoweb – Italia. Thùng dầu: 5 lít Hàng nhập khẩu Liên doanh Đài Loan mới 100% Bảo hành 1 năm theo tiêu chuẩn sản xuất. Bộ nguồn thủy lực AC 220V – […]

Bộ nguồn thủy lực AC 220V – 1.5kw

Bộ nguồn thủy lực AC 220V – 1.5kw

 Bộ nguồn thủy lực AC 220V – 1.5kw Model: NTL-220V Nguồn : 220V ,380V Động cơ: 0.75 kw Bơm : 1,5cc/v Van điện 220V:  Oleoweb – Italia. Thùng dầu: 5 lít Hàng nhập khẩu Liên doanh Đài Loan mới 100% Bảo hành 1 năm theo tiêu chuẩn sản xuất. Bộ nguồn thủy lực AC 220V – […]

Bộ nguồn thủy lực DC 12V-1.5kw

Bộ nguồn thủy lực DC 12V-1.5kw Motor pump displacement  tank capacity  pressure  mounting oil port  12V 1.6KW  2500RPM 2.1CC/R 6L 18MPA HORIZONTAL 3/8” NPT Bộ nguồn thủy lực DC 12V-1.5kw – Bộ nguồn thủy lực DC 12V-1.5kw có vai trò chuyển hóa điện năng của dòng diện 1 chiều 12V thành thủy năng bơm dầu với áp suất cao […]

Bộ nguồn thủy lực AC 220V – 1.5kw

Bộ nguồn thủy lực AC 220V – 1.5kw

Bộ nguồn thủy lực AC 220V – 1.5kw Model: NTL-220V Nguồn : 220V ,380V Động cơ: 0.75 kw Bơm : 1,5cc/v Van điện 220V:  Oleoweb – Italia. Thùng dầu: 5 lít Hàng nhập khẩu Liên doanh Đài Loan mới 100% Bảo hành 1 năm theo tiêu chuẩn sản xuất. Bộ nguồn thủy lực AC 220V – […]

Bộ nguồn thủy lực AC 220V – 1.5kw

Bộ nguồn thủy lực AC 220V – 1.5kw

Bộ nguồn thủy lực AC 220V – 1.5kw Model: NTL-220V Nguồn : 220V ,380V Động cơ: 0.75 kw Bơm : 1,5cc/v Van điện 220V:  Oleoweb – Italia. Thùng dầu: 5 lít  Hàng nhập khẩu Liên doanh Đài Loan mới 100% Bảo hành 1 năm theo tiêu chuẩn sản xuất. Bộ nguồn thủy lực AC 220V – […]

Bộ nguồn thủy lực AC 220V – 1.5kw

Bộ nguồn thủy lực AC 220V – 1.5kw Model: NTL-220V Nguồn : 220V ,380V Động cơ: 0.75 kw Bơm : 1,5cc/v Van điện 220V:  Oleoweb – Italia. Thùng dầu: 5 lít Hàng nhập khẩu Liên doanh  Đài Loan mới 100% Bảo hành 1 năm theo tiêu chuẩn sản xuất. Bộ nguồn thủy lực AC 220V – […]

Bộ nguồn thủy lực DC 12V-1.5kw

Bộ nguồn thủy lực DC 12V-1.5kw

Bộ nguồn thủy lực DC 12V-1.5kw  Motor pump displacement  tank capacity  pressure  mounting oil port  12V 1.6KW  2500RPM 2.1CC/R 6L 18MPA HORIZONTAL 3/8” NPT Bộ nguồn thủy lực DC 12V-1.5kw – Bộ nguồn thủy lực DC 12V-1.5kw có vai trò chuyển hóa điện năng của dòng diện 1 chiều 12V thành thủy năng bơm dầu với áp suất cao […]

Bộ nguồn thủy lực DC 12V-1.5kw

Bộ nguồn thủy lực DC 12V-1.5kw

Bộ nguồn thủy lực DC 12V-1.5kw Motor pump displacement  tank capacity  pressure  mounting oil port  12V 1.6KW  2500RPM 2.1CC/R 6L 18MPA HORIZONTAL 3/8” NPT Bộ nguồn thủy lực DC 12V-1.5kw – Bộ nguồn thủy lực DC 12V-1.5kw có vai trò chuyển hóa điện năng của dòng diện 1 chiều 12V thành thủy năng bơm dầu với áp suất cao […]

BỘ NGUỒN THỦY LỰC DC 24V-2.0KW

BỘ NGUỒN THỦY LỰC DC 24V-2.0KWvv

BỘ NGUỒN THỦY LỰC DC 24V-2.0KW Model: NTL-24V – Động cơ điện 1 chiều 24V có công suất 2.0KW  – Lưu lượng riêng của bơm từ 0.5cc/vg đến 7.3cc/vg. – Thể tích thùng dầu 8 lít. Motor pump displacement tank capacity pressure mounting oil port 24V 2.0KW  2500RPM 2.6CC/R 8L 20MPA HORIZONTAL 3/8” NPSSPP Bộ […]

Bộ nguồn thủy lực AC 220V – 1.5kw

Bộ nguồn thủy lực AC 220V – 1.5kwBộ nguồn thủy lực AC 220V – 1.5kw

Bộ nguồn thủy lực AC 220V – 1.5kw Model: NTL-220V Nguồn : 220V ,380V Động cơ: 0.75 kw Bơm : 1,5cc/v Van điện 220V:  Oleoweb – Italia. Thùng dầu: 5 lít Hàng nhập khẩu Liên doanh Đài Loan mới 100% Bảo hành 1 năm theo tiêu chuẩn sản xuất. Bộ nguồn thủy lực AC 220V – […]